En fristående förskola med naturen som läromiljö

Skogsviolen är en förskola som bedriver stor del av dagen utomhus. Förskolan startades 1991 och är personaldriven. Vi finns i Bergvreten i en villa med stor trädgård angränsande till ängar och skog i en mycket lugn och fin miljö som ger barnen många roliga och spännande upplevelser. Maten tillagas på förskolan av råvaror av hög kvalitet. Barnens kost är viktig, rätt bränsle för växande barn är mycket viktigt. Våra öppettider är enligt önskemål av föräldrarna 05.30 - 17.15. Vårt arbete på förskolan sker i nära förtroende samarbete med föräldrarna, vi vill vara ett bra komplement till hemmet därför är den öppna och ärliga kontakten mycket viktig. Vi 6  pedagoger som arbetar på Skogsviolen har ett gemensamt synsätt och verksamheten bedrivs på ett pedagogiskt och utvecklande sätt. Vi arbetar utifrån förskolan mitt i naturen, naturen är en viktig närmiljö för alla åldrar som är en könsneutral lekplats. Förskolan mitt i naturen innebär att barnet blir en nyfiken, pigg liten entreprenör som bygger upp sin självkänsla på en könsneutral plats och skaffar sig en miljömedvetenhet och värnar om djur och natur. Vi delar in barnen i 3 grupper under dagen, varje grupp har 1 - 2 pedagoger och grupperna består av 5 - 7 barn. Detta gör att varje barn synliggörs och vi har möglighet att utgå från varje barns förutsättningar.

Det som är unikt med vår förskola är att ni föräldrar varje dag får ett "dagsmail" från förskolan där ni ser vad vi gjort under dagen. Mailet innehåller text och bilder på barnen samt att vi kopplar ihop aktiviteterna med läroplanen. På så sätt ser ni föräldrar varje dag vad era barn har gjort under dagen och att vi alltid arbetar mot läroplansmålen.
Ni får även vissa dagar enskilda mail eller mms med bilder på bara ert barn. 
Vi jobbar även med Förskoleappen, det är en app som du enkelt laddar ner i din telefon, ipad eller dator. Med Förskoleappen kan vi pedagogerna enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter med föräldrarna. Föräldrarna kan inte bara följa sitt barns vardag utan även interagera med pedagogerna på ett enkelt sätt.  Som förskolechef kan man enkelt kvalitetssäkra att verksamheten uppfyller förskolans mål. Detta portfoliearbete finns sedan med digitalt hos er föräldrar.
Som ni ser har vi ett nära samarbete med er föräldrar och ni informernas varje dag med både bilder och text på vad era barn gör om dagarna. Självklart har vi en fin nära kontakt vid hämtningar och lämningar också, viktigt att både ni barn och föräldrar får den personliga kontatkten som krävs just för dagen.

loading...

Skogen är vårt stora arbetsrum

loading...

Vår värdegrundAtt alla människor är lika mycket värda, barn är kompetenta och olikheterna är en tillgång.

På förskolan ska det råda ett lugnt och tryggt klimat och en god stämning mellan alla i förskolan samt att vi visar varandra ömsesidig respekt.
Tydliga vuxna är alltid trygga förebilder.
Hemmet och förskolan ska samarbeta och klart ta avstånd från alla former av kränkande behandling. Detta arbete hålls ständigt levande.
Förskolan skall motverka mot traditionella könsroller och könsmönster.
Ett gott samarbete får en positiv inverkan på våra barn.

Något av det finast vi kan ge barnen på förskolan är en god självkänsla.
Självkänsla beskrivs ofta som grundtryggheten hos en människa, känslan av att vara värdefull som den man är, oavsett prestation. Ger vi barnen en stark självkänsla har de stora förutsättningar för att lyckas vidare i livet.
Att våga stå i centrum är något som vi dagligen arbetar med, vi tycker detta är mycket viktig och på så vis stärker vi barnens självkänsla.
Barnen får stå upp i samlingen och säga sitt namn, klappa sitt namn i stavelser, på leksaksdagen/Nalledagen har barnen med sig en leksak/nalle som de presenterar och på så vis tänker de inte på att de övar på att vara i centrum.
Vi har även aktiviteter som idol, maskerad, melodifestivalen och här får barnen uppträda inför övriga gruppen.
Våga tro på dig själv och respektera andra som de är -  vårt ledord på Skogsviolen
Verksamhetsplanen för 2019/2020 ser ni i bif. fil
Vår Intergritetspolicy samt avtal och samtycken finner ni i bif. fil